SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 2023/2024

SKŁADKI – INFO

1.

Składka członkowska wynika z postanowień statutowych i nie jest uzależniona od ilości
tygodni treningowych ani ilości treningów, w których w danym miesiącu wziął udział
członek klubu.
Nie jest to opłata za treningi.
Jest to opłata za przynależność do Klubu.
Brak wpłaty w danym miesiącu powoduje wykluczenie z zajęć w kolejnym miesiącu. W przypadku nieobecności na zajęciach Klub nie zwraca składek członkowskich. Treningi można odrobić w innych grupach treningowych. W ramach składki członek Klubu może brać udział w treningach nie tylko swojej grupy ale także w innych grupach.

2.
Każdą osobę zapisującą się do Klubu obowiązuje przy zapisie opłacenie licencji Polskiego Związku Karate Tradycyjnego
w wysokości 40 zł NA ROK. Ważność licencji liczy się od momentu wpłaty przez rok. Tą opłatę licencyjną Klub wysyła do Polskiego Związku Karate Tradycyjnego wg listy. Opłatę licencyjną wpłacamy na konto Klubu wg wzoru:

„Jan Kowalski ur. 12.08.2015 r. – licencja PZKT 2023/2024”

Każdy członek KLUBU jest obowiązany opłacić Licencję PZKT.

3.

Wpłat składek członkowskich dokonujemy do 5 – go każdego miesiąca z góry.

4.

Wysokość składek w sezonie 2023/2024:

wpisowe – 70 zł
1 osoba z rodziny – 170 zł
2 osoby z rodziny – 270 zł (rodzeństwo lub mama/tata + dziecko)
3 osoby z rodziny – 350 zł
4,5,6…..z rodziny – 400 zł
opłata postojowa – 50 zł

5.

Dane do przelewu:
Mazowiecka Akademia Karate
ul. Bohaterów z Kopalni „Wujek”, 05-075 Warszawa
02 1090 2851 0000 0001 2273 0683

6.
Treść przelewu wg wzoru:

Imię i Nazwisko dziecka składka członkowska wrzesień 2022, nr szkoły miejscowość

Jan Kowalski składka członkowska wrzesień 2023 SP 353 Wesoła
lub
„Anna Urban składka członkowska listopad 2023 SP2 Sulejówek

(UWAGA! PRZELEW O INNEJ TREŚCI BĘDZIE ZWRACANY DO NADAWCY)