SKŁADKI – INFO

1.

Składka członkowska wynika z postanowień statutowych i nie jest uzależniona od ilości
tygodni treningowych ani ilości treningów, w których w danym miesiącu wziął udział
członek klubu.
Nie jest to opłata za treningi.
Jest to opłata za przynależność do Klubu.
Brak wpłaty w danym miesiącu powoduje wykluczenie z zajęć w kolejnym miesiącu. przypadku nieobecności na zajęciach Klub nie zwraca składek członkowskich. Treningi można odrobić w innych grupach treningowych. W ramach składki członek Klubu może brać udział w treningach nie tylko swojej grupy ale także w innych grupach. 

2.
Każdą osobę zapisującą się do Klubu obowiązuje opłacenie licencji Polskiego Związku Karate Tradycyjnego
w wysokości 40 zł NA ROKWażność licencji liczy się od momentu wpłaty przez rok. Tą opłatę licencyjną opłacają Państwo samodzielnie po zarejestrowaniu się w bazie PZKT. Zaproszenie aktywacyjne wysyłane jest na podanego przez Państwa maila w czasie zapisu.

3.

Wpłat składek członkowskich dokonujemy do 10 – go każdego miesiąca z góry.

4.

Wysokość składek w sezonie 2022/2023:

wpisowe – 70 zł
1 osoba z rodziny – 170 zł
2 osoby z rodziny – 270 zł (rodzeństwo lub mama/tata + dziecko)
3 osoby z rodziny – 350 zł
4,5,6…..z rodziny – 400 zł
opłata postojowa – 50 zł

5.

Dane do przelewu:
Mazowiecka Akademia Karate
ul. Bohaterów z Kopalni „Wujek”, 05-075 Warszawa
02 1090 2851 0000 0001 2273 0683

6.
Treść przelewu wg wzoru:

Imię i Nazwisko dziecka składka członkowska wrzesień 2023, nr szkoły miejscowość

Jan Kowalski składka członkowska wrzesień 2022 SP 353 Wesoła
lub
„Anna Urban składka członkowska listopad 2023 SP2 Sulejówek

(UWAGA! PRZELEW O INNEJ TREŚCI BĘDZIE ZWRACANY DO NADAWCY)