Składki

Składka członkowska wynika z postanowień statutowych i nie jest uzależniona od ilości
tygodni treningowych ani ilości treningów, w których w danym miesiącu wziął udział
członek klubu.
Nie jest to opłata za treningi.
Jest to opłata za przynależność do Klubu.
Brak wpłaty w danym miesiącu powoduje wykluczenie z zajęć w kolejnym miesiącu.

przypadku nieobecności na zajęciach Klub nie zwraca składek członkowskich.

Treningi można odrobić w innych grupach treningowych.
Każdą osobę zapisującą się do Klubu oraz pozostałych członków klubu obowiązuje
opłacenie licencji Polskiego Związku Karate Tradycyjnego
w wysokości 40 zł na rok (ze względów organizacyjnych tę opłatę zbierają
Instruktorzy gotówką i wg listy wpłacamy na konto PZKT)

Wpłat składek członkowskich dokonujemy do 10 – go każdego miesiąca z góry.

Wysokość składek w sezonie 2020/2021
wpisowe – 70 zł
1 osoba z rodziny – 130 zł
2 osoby z rodziny – 220 zł (rodzeństwo lub mama/tata + dziecko)
3 osoby z rodziny – 270 zł
4,5,6…..z rodziny – 270 zł
opłata postojowa – 50 zł

Dane do przelewu:
Mazowiecka Akademia Karate
ul. Bohaterów z Kopalni „Wujek”, 05-075 Warszawa
02 1090 2851 0000 0001 2273 0683
Treść przelewu wg wzoru:
Imię i Nazwisko dziecka składka członkowska wrzesień 2020, nr szkoły miejscowość

„Jan Kowalski składka członkowska wrzesień 2020 SP 353 Wesoła
lub
„Anna Urban składka członkowska listopad 2020 SP2 Sulejówek
(UWAGA! PRZELEW O INNEJ TREŚCI BĘDZIE ZWRACANY DO NADAWCY)