mazowiecka akademia karate

SKŁADKI, LICENCJE PZKT

 1. 1.

  Składka członkowska wynika z postanowień statutowych i nie jest uzależniona od ilości
  tygodni treningowych ani ilości treningów, w których w danym miesiącu wziął udział
  członek klubu.
  Nie jest to opłata za treningi.
  Jest to opłata za przynależność do Klubu.
  Brak wpłaty w danym miesiącu powoduje wykluczenie z zajęć w kolejnym miesiącu. W przypadku nieobecności na zajęciach Klub nie zwraca składek członkowskich. Treningi można odrobić w innych grupach treningowych. W ramach składki członek Klubu może brać udział w treningach nie tylko swojej grupy ale także w innych grupach.

  2.
  Każdą osobę zapisującą się do Klubu obowiązuje przy zapisie opłacenie licencji Polskiego Związku Karate Tradycyjnego
  w wysokości 40 zł NA ROK. Ważność licencji liczy się od momentu wpłaty przez rok. Tą opłatę licencyjną Klub wysyła do Polskiego Związku Karate Tradycyjnego wg listy. Opłatę licencyjną wpłacamy na konto Klubu wg wzoru:

  „Jan Kowalski ur. 12.08.2015 r. – licencja PZKT 2022/2023”

  Każdy członek KLUBU jest obowiązany opłacić Licencję PZKT.

  3.

  Wpłat składek członkowskich dokonujemy do 5 – go każdego miesiąca z góry.

  4.

  Wysokość składek w sezonie 2022/2023:

  chwałą Zarządu Klubu zostały wprowadzone nowe stawki składek na sezon 2022/2023

   

  1 osoba – 150 zł

  2 osoby z rodziny – 250 zł 

  3 0soby z rodziny – 300 zł

  4,5,6 osób z rodziny – 350 zł

  5.

  Dane do przelewu:
  Mazowiecka Akademia Karate
  ul. Bohaterów z Kopalni „Wujek”, 05-075 Warszawa
  02 1090 2851 0000 0001 2273 0683

  6.
  Treść przelewu wg wzoru:

  Imię i Nazwisko dziecka składka członkowska wrzesień 2022, nr szkoły miejscowość

  Jan Kowalski składka członkowska wrzesień 2022 SP 353 Wesoła
  lub
  „Anna Urban składka członkowska listopad 2022 SP2 Sulejówek

  (UWAGA! PRZELEW O INNEJ TREŚCI BĘDZIE ZWRACANY DO NADAWCY)