mazowiecka akademia karate

SKŁADKI

WPISOWE

jednorazowa opłata na składkę członkowską
70 zł
Sale

1 osoba

składka członkowska miesięczna
170 zł
Sale

2 osoby
z rodziny

składka członkowska miesięczna
270 zł
Sale

3 osoby
z rodziny

składka członkowska miesięczna
350 zł
Sale

4, 5, 6 osoba
z rodziny

składka członkowska miesięczna
bezpłatnie
Sale

1.
Składka członkowska realizuje zadania statutowe klubu i nie jest uzależniona od ilości tygodni treningowych ani ilości treningów. Nie jest to opłata za treningi. Jest to składka za przynależność do klubu.

2.
Przelewy powinny być wykonane do 5 dnia miesiąca. Płatne przez 10 miesięcy w trakcie roku szkolnego. Brak płatności może skutkować skreśleniem z listy członków. W przypadku nieobecności treningi można odrobić w innych placówkach treningowych. W ramach składek można uczestniczyć we wszystkich treningach oferowanych w harmonogramie.

3.
Każdą osobę zapisującą się do Mazowieckiej Akademii Karate obowiązuje opłacenie licencji Polskiego Związku Karate Tradycyjnego w wysokości 40 zł NA ROK, płatne przez indywidualne konto w BAZIE PZKT. Ważność licencji liczy się od momentu płatności przez rok.

Dane do przelewu:

Mazowiecka Akademia Karate ul. Bohaterów z Kopalni „Wujek”, 05-075 Warszawa 02 1090 2851 0000 0001 2273 0683

Treść przelewu:

(Imię i nazwisko uczestnika, składka członkowska, miesiąc rok, nr szkoły i miejsce).