mazowiecka akademia karate

 

Dane do przelewu:

Mazowiecka Akademia Karate
ul. Bohaterów z Kopalni „Wujek”, 05-075 Warszawa
02 1090 2851 0000 0001 2273 0683


Treść przelewu wg nazwy:

Imię i Nazwisko dziecka składka członkowska wrzesień 2022, nr szkoły wyposażone

Jan Kowalski składka członkowska wrzesień 2023 SP 353 Wesoła
lub
„Anna Urban składka członkowska listopad 2023 SP2 Sulejówek